Od początku naszego powstania posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. System został certyfikowany w marcu 2014 roku przez jednostkę certyfikującą Lloyd's Register w zakresie zakup i sprzedaż surowców chemicznych, magazynowanie.

Zgodnie z założeniami polityki jakości głównym celem działalności Konimpex Chemicals jest realizacja dostaw surowców chemicznych, które spełniają najwyższe wymagania jakościowe naszych Klientów.

Chcemy pomagać naszym Klientom w znalezieniu nowych źródeł surowców, które pozwolą im na zwiększenie swojej konkurencyjności i doskonalenie ich produktu końcowego.
Konimpex Chemicals w swojej działalności kieruje się następującymi zasadami:
 
  • dążymy do stałego podnoszenia poziomu obsługi naszych Klientów poprzez doradztwo techniczne,
  • gwarantujemy dostawy surowców o najwyższej jakości w najkrótszym możliwym czasie,
  • dobieramy i szkolimy pracowników tak, aby ich umiejętności pozwalały na oferowanie nowoczesnych rozwiązań.
  • zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymagań naszych Klientów.
Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001. Pragniemy podkreślić, że System Zarządzania Konimpex Chemicals jest ciągle doskonalony w oparciu o wysokie wymagania naszych Klientów branży motoryzacyjnej i gumowej.  

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w realizację celów wynikających z niniejszej polityki, która jest wdrożona, zrozumiała i utrzymywana na wszystkich szczeblach firmy, a Kierownictwo Spółki jest bezpośrednio zaangażowane w ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
 
Certyfikat ISO 9001 (50,92 Kb, aby pobrać plik, musisz być zalogowany)
Certyfikat ISO 14001 (51,52 Kb, aby pobrać plik, musisz być zalogowany)
POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA (271,17 Kb, aby pobrać plik, musisz być zalogowany)
GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Sine Konimpex Invest